Kosova Parliamentary Election, 2017
View National Results
(per municipality)
View Municipal Results
(per polling station)
 • Deçan
 • Ferizaj
 • Gjakovë
 • Gllogoc
 • Hani i Elezit
 • Junik
 • Kamenicë
 • Kllokoti
 • Lipjan
 • Mamush
 • Mitrovica Veriore
 • Obilic
 • Pejë
 • Prishtinë
 • Rahovec
 • Shtërpcë
 • Skënderaj
 • Viti
 • Zubin Potok
 • Dragash
 • Fushë Kosovë
 • Gjilan
 • Graçanicë
 • Istog
 • Kaçanik
 • Klinë
 • Leposaviq
 • Malishevë
 • Mitrovicë
 • Novobërdë
 • Partesh
 • Podujevë
 • Prizren
 • Ranillug
 • Shtime
 • Suharekë
 • Vushtrri
 • Zveçan